QDisplay update.

Jag har under en längre tid viljat använda QDisplay till att visuellt räkna ner hur lång tid det är till nästa nr men samtidigt fortsätta räkna uppåt om vi inte går på ett nr i tid så jag vet hur sena vi blev.

Det är just den anledningen som ledde till att jag började kolla om jag kunde lägga till någon funktion i QDisplay för att få detta att funka.

Det visade sig att det inte var extremt svårt att lösa detta enbart med AppleScript men när jag väl kom så långt att jag fick nedräkningen att funka så ville jag kunna ändra färgen på texten för att visuellt visa att jag är sen eller tidig.utf-8''Ska%CC%88rmavbild%202016%2D01%2D22%20kl.%2016.29.26utf-8''Ska%CC%88rmavbild%202016%2D01%2D22%20kl.%2016.29.50

Men lite hjälp från http://stackoverflow.com/ så lyckades jag lägga till funktioner i QDisplay som nu gör att man kan ändra storleken på message med koden messageSize och du kan även ändra färgen med messageColor.

Jag tog kontakt med Chris Ashworth och skickade in ändringarna jag hade gjort i deras Xcode fil för att se om dem ev. ville använda det och bara en dag senare låg det uppe som en ny uppdatering och han skickade även ut en fint mail till alla i qlab@googlegroups.com:

Mail från Chris Ashworth - QDisplay update

https://github.com/Figure53/QDisplay

 

Jag tänkte nu publicera ett liten AppleScript som visar hur man kan använda den nya funktionen.

 

tell application ”QDisplay”

set alarmHour to 16

set alarmMinute to 0

set messageSize to 80

set messageString to ”Put your text here….”

repeat

set theDate to the current date

set the hours of theDate to alarmHour

set the minutes of theDate to alarmMinute

set the seconds of theDate to 0

theDate

set countdown to (current date) – theDate

set ss to countdown mod 60

if (current date) > theDate then

set mm to round (countdown / 60) mod 60 rounding down

set hh to round (countdown / 3600) rounding down

else

set mm to round (countdown / 60) mod 60 rounding up

set hh to round (countdown / 3600) rounding up

end if

— If Current Date is > theDate

if (current date) > theDate then

set messageColor to ”red”

if hh < 10 then

set hh to ”+” & 0 & hh

else

set hh to ”+” & hh

end if

if mm < 10 then

set mm to 0 & mm

else

set mm to mm

end if

if ss < 10 then

set ss to 0 & ss

else

set ss to ss

end if

else

set messageColor to ”white”

if hh < 0 then

set hh to (hh * -1)

end if

if mm < 0 then

set mm to (mm * -1)

end if

if ss < 0 then

set ss to (ss * -1)

end if

if hh < 10 then

set hh to ”-” & 0 & hh

else

set hh to ”-” & hh

end if

if mm < 10 then

set mm to 0 & mm

else

set mm to mm

end if

if ss < 10 then

set ss to 0 & ss

else

set ss to ss

end if

end if

set countDownString to hh & ”:” & mm & ”:” & ss

set message to messageString & ”

” & countDownString as string

end repeat

end tell

Jag hoppas den här uppdateringen kan hjälpa någon annan än mig själv.

Tags: ,

Comments are closed.